buitensoos

UVEÏTISDAG 2019

vrijdag 1 februari 2019

 

De Nederlands Uveïtis Werkgroep nodigt u van harte uit voor de eerste uveïtis scholingsdag voor niet-medici werkzaam in de oogheelkunde. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 1 februari 2019 in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle van 9.00 tot 17.00 uur.

Oogartsen vanuit verschillende centra bundelen hun krachten en kennis om u een mooi en leerzaam programma aan te bieden.
De dag begint en eindigt met plenaire sessies, in de middag kiest u een van de workshops.

We hopen u op 1 februari te ontmoeten in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle en wensen u alvast een leerzame en inspirerende dag toe!

Ninette H. ten Dam – van Loon, voorzitter Nederlandse Uveïtis Werkgroep

PROGRAMMA

Tijd Onderwerp
09.00  Ontvangst en registratie
09.30 Welkom en opening
  PLENAIRE OCHTENDSESSIE
09.40  Uveïtis infectieus/ niet infectieus
10:10 Medicatie bij uveïtis
10.40 Kind en uveitis
11.10 Pauze
11.40 Belang van patië̈ntenparticipatie
12.10 Systematische medicatie bij uveiïtis
12.50 Lunchpauze
  PLENAIRE MIDDAGSESSIE
13.50 Aanvullend onderzoek bij uveïtis
14.30 Aanvullend algemeen onderzoek bij uveïtis
15.10 Casuïstiek
15.50 Afsluiting
16.00 Afsluitende borrel
  

PLENAIRE OCHTENDSESSIE

Uveïtis infectieus/ niet infectieus
Sprekers: Dr. J.C.E.M. (Josianne) ten Berge, Erasmus MC

Uveïtis is een verzamelnaam voor de verschillende vormen van inwendige oogontsteking. Wanneer een patiënt bij de oogarts komt is een belangrijke eerste diagnostische afweging die de oogarts maakt de vraag of de inwendige oogontsteking een infectieuze of een niet infectieuze oorzaak heeft. Tijdens deze voordracht worden de verschillende oorzaken en beelden besproken waarmee patiënten met uveïtis zich kunnen presenteren. Tevens zal stilgestaan worden bij de virologische diagnostiek die gedaan kan worden op oogvocht uit de voorste oogkamer (VOK punctie).

Medicatie bij uveïtis
Spreker: Drs. T.O.A.R. (Tom) Missotten, Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens deze voordracht wordt ingegaan op de medicamenteuze behandeling van infectieuze en niet infectieuze uveïtis. In de behandeling van uveïtis heeft de oogarts de mogelijkheid om patiënten lokaal (oogdruppels/injecties in of bij het oog) of systemisch (tabletten/subcutane injecties) te behandelen. De verschillende behandelmogelijkheden en de overwegingen die de oogarts maakt in de keuze van behandeling zullen in deze voordracht aan de orde komen.

Kind en uveïtis
Sprekers: Dr. V. (Viera) Kalinina Ayuso, UMC Utrecht

Een groot deel van de kinderen met uveïtis heeft helemaal geen klachten. Dit is vaak het geval bij uveïtis die voorkomt bij jeugdreuma. De uveïtis bij jeugdreuma wordt vaak ontdekt tijdens de oogheelkundige screening die bij deze kinderen plaatsvindt.
Kinderen met andere vormen van uveïtis klagen soms over een vermindering van het gezichtsvermogen van één of beide ogen. Soms wordt thuis, op school of bij de schoolarts opgemerkt dat kinderen minder goed kunnen zien.
Tijdens de voordracht zullen de verschillende vormen van uveïtis die specifiek bij kinderen voorkomen aan de orde komen. Hierbij zal stilgestaan worden bij de diagnostiek en de (vaak multidisciplinaire) behandeling hiervan.

Van figurant naar medespeler –patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis
Spreker: Dr. A.M (Anne-Floor) Schölvinck

Patiëntenparticipatie is momenteel een hot topic, zowel in de gezondheidszorg als in onderzoek in het medische domein. In beleidsdocumenten, visies en missies van academische ziekenhuizen en gezondheidsfondsen vliegen kreten als ’de patiënt centraal’, ’nothing about us, without us’, en ’patiëntgerichte zorg en/of onderzoek’ je om de oren. Maar wat ís patiëntenparticipatie eigenlijk? En als iedereen er zo’n voorstander van is, waarom gebeurt het dan (nog) niet op grote schaal? Wat maakt het betekenisvol en structureel betrekken van patiënten zo moeilijk en is daar iets aan te doen?

Systemische medicatie bij uveïtis
Sprekers: Drs. L. (Lintje) Ho, UMC Utrecht, Drs. N.H. (Ninette) ten Dam – van Loon, UMC Utrecht

Deze workshop zal een vervolg vormen op de voordracht die tijdens de ochtendsessie aan bod is gekomen. Tijdens de workshop zal verdiepende informatie gegeven worden over de systemische medicatie die toegepast wordt in de behandeling van uveïtis en de controles hiervan. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de bijwerkingen van systemische medicatie en wat de alarmsymptomen zijn wanneer een patiënt die behandeld wordt met systemische medicatie belt met klachten.

WORKSHOPS - zijn opgenomen in de plenaire sessie

PLENAIRE MIDDAGSESSIE

Prikinstructie (DMARD’s en Biologicals) - vervallen wegens onvoldoende belangstelling
Mw R. (Ina) Hidding – Bruintjes, UMC Utrecht, Mw A.G.M. (Angelique) Veen – Froon, UMC Utrecht

Deze workshop is voor zorgverleners die prikinstructie geven (of gaan geven) aan patiënten die starten met een DMARD of Biological, waarbij de patiënt zelf hun injectie subcutaan gaat toedienen. De workshop is tevens toegankelijk voor zorgverleners die zelf de prikinstructie niet (gaan) geven maar hier graag meer over willen weten. Tijdens de workshop worden de verschillende pennen en spuiten getoond. Hierna is er gelegenheid om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen over de voorlichting die je patiënten geeft en om vervolgens met elkaar te oefenen met demonstratiepennen en demonstratiespuiten.

Aanvullend oogheelkundig onderzoek bij uveïtis
Sprekers: Drs. L.J. (Lucas) Maillette de Buy Wenniger, VUmc

Om de diagnose uveïtis te kunnen stellen en om het effect van eventuele behandeling van uveïtis te kunnen monitoren is de oogarts afhankelijk van verschillende vormen van oogheelkundig aanvullend onderzoek (FAG, OCT, GVO, elektrofysiologie, etc.). Tijdens de workshop zullen deze aanvullende onderzoeken de revue passeren en zal duidelijk worden wat de onschatbare waarde van deze onderzoeken is.

Aanvullend algemeen onderzoek bij uveïtis
Sprekers: Drs. F. (Fahriye) Groen – Hakan, Erasmus MC

Om de diagnose van uveïtis volledig te kunnen stellen is de oogarts meestal afhankelijk van aanvullend onderzoek buiten het oog. Vaak wordt de patiënt ook verwezen naar andere specialisten zoals bijvoorbeeld een longarts of reumatoloog om de oorzaak van de uveïtis vast te stellen. Tijdens deze workshop wordt ingezoomd op de verschillende diagnostische mogelijkheden (bloedonderzoek, radiologisch onderzoek) die de oogarts tijdens het diagnostisch traject in kan zetten.

Casuïstiek
Sprekers: Drs. J. (Joeri) de Hoog, Amsterdam UMC

Tijdens de plenaire middagsessie worden meerdere patiënten met uveïtis gepresenteerd. Er zal aandacht zijn voor de initiële klachten van de patiënt, de verschijnselen, oogheelkundige afwijkingen, diagnostisch traject, de uiteindelijke diagnose die bij de patiënt gesteld is en voor welke behandeling gekozen is.

INSCHRIJVEN

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door onderstaand formulier in te vullen.
Wij sturen u de bevestiging per email.

Betaling
Het inschrijfgeld bedraagt € 100,00. Dit maakt u over op rekeningnummer NL 41 RABO 0345 6496 99 ten name van Stichting Oogheelkundige Congressen te Nijmegen onder vermelding van UV19 en uw naam. Deze gegevens vindt u ook op de bevestigingspagina nadat u onderstaand formulier ingevuld en verzonden heeft.

OVERIG

Organisatie:
Jolanda Hennink - email

Accreditatie
Accreditatie voor deze dag is aangevraagd bij KABIZ en V&VN.

Sponsoren
Abbvie
Bayer

INSCHRIJFFORMULIER

Aanhef
Naam
Adres
Email
Workshop - u hoeft niet meer te kiezen: prikinstructie komt te vervallen en de overige workshops zijn opgenomen in de plenaire sessies
Registratienummer
wij respecteren uw privacy: wij gebruiken uw gegevens enkel voor de registratie van deze dag en verstrekken ze niet aan derden

Op de volgende pagina (nadat u uw gegevens verstuurd heeft) vindt u de betalingsgegevens en een overzicht van uw inschrijving.
Ook kunt u de gegevens op die pagina printen voor uw eigen administratie.